Moderne slavernijverklaring (2023-24)

 1. Inleiding
 2. Organisatiestructuur en toeleveringsketen
 3. Landen van gebruik en levering
 4. Verantwoordelijkheid
 5. Due Diligence
 6. Prestatie-indicatoren
 7. Training

1. Inleiding


Deze verklaring beschrijft de acties die Lounge Underwear Limited neemt om alle potentiële risico’s op moderne slavernij te begrijpen met betrekking tot haar bedrijf, en om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt in haar eigen bedrijf of haar toeleveringsketens. Deze verklaring heeft betrekking op acties en activiteiten gedurende het begrotingsjaar van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

Als onderdeel van de e-commerce detailhandel erkent de organisatie dat zij de verantwoordelijkheid heeft om slavernij en mensenhandel streng aan te pakken.

De organisatie en de Raad van bestuur zetten zich volledig in voor het voorkomen van slavernij en mensenhandel in haar bedrijfsactiviteiten en voor het waarborgen dat haar toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel.


2. Organisatiestructuur en toeleveringsketen


Deze verklaring heeft betrekking op de activiteiten van Lounge Underwear Limited.

Lounge Underwear Limited heeft een exponentiële groei doorgemaakt sinds de lancering in 2016 en de omzet, het aantal klanten en orders blijft jaar na jaar toenemen. Het bedrijf staat onder controle van een raad van drie directeuren en heeft vervolgens een managementteam in dienst genomen om ervoor te zorgen dat het bedrijf gemakkelijk kan worden geschaald om aan de vraag te voldoen.

Het Supply Chain-team van Lounge Underwear Limited wordt momenteel opnieuw gestructureerd en er zal nieuwe interne training nodig zijn. Het bedrijf kan en zal op dit gebied op onbevooroordeelde externe deskundigen vertrouwen wanneer dat nodig is.

Lounge Underwear Limited is opgericht in het Verenigd Koninkrijk en verkoopt haar eigen merkproducten via haar D2C-model via lounge.com en andere subdomeinen aan haar kernmarkt van 16-30-jarigen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal via haar 11 online winkels. Het merk heeft sinds 2023 ook fysieke winkelketens, met onder andere winkels in Londen, Manchester, Bristol en Leeds in het Verenigd Koninkrijk. Het merk biedt momenteel 4 soorten goederen aan, waaronder kleding, zwemkleding, lingerie, en haar belangrijkste focus, ondergoed.

Productontwerp

Alle producten worden in het Lounge HQ ontworpen door een speciaal team van ontwerpers en verkoopadviseurs in het Verenigd Koninkrijk.

Productie

Lounge Underwear Limited voert momenteel geen interne productie uit. Alle productie wordt uitbesteed aan internationale partners die nauw samenwerken met het Lounge Product Design Team om de ontwerpen te realiseren.

Distributie

Alle goederen worden rechtstreeks verzonden naar één van de magazijnen van Lounge Underwear Limited. Het bedrijf exploiteert momenteel twee distributiecentra - één is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en het andere in België.


3. Landen van gebruik en levering


Het bedrijf werkt nauw samen met haar internationale toeleveringsketenpartners in China, Cambodja, Sri Lanka, Mauritius, Bangladesh en Turkije.

Lounge Underwear Limited zorgt er door middel van interne en externe risicobeoordelingen voor dat alle medewerkers en partners de richtlijnen ter bestrijding van slavernij en mensenhandel nauwlettend in acht nemen. Lounge Underwear Limited heeft plannen opgesteld om de kennis van haar medewerkers over dit onderwerp te verbeteren.


4. Verantwoordelijkheid


De verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de initiatieven tegen slavernij luidt als volgt:

Beleid

De Raad van Bestuur van Lounge Underwear Limited controleert regelmatig het beleid en zorgt ervoor dat het geschikt is voor de activiteiten van het bedrijf.

Risicobeoordelingen, onderzoeken en due diligence

De Raad van bestuur van Lounge Underwear Limited keurt alle leveranciers goed voordat er zaken worden gedaan. Interne ontwerpers, verkoopadviseurs en inkoopteams voeren de vereiste zorgvuldigheid uit met betrekking tot voorgestelde nieuwe leveranciers en geven feedback aan de relevante leden van de Raad van bestuur. Er wordt ook op continue basis een due diligence-onderzoek uitgevoerd.

Training

De Raad van bestuur van Lounge Underwear Limited zet zich in om moderne slavernij en mensenhandel te stoppen. Het bedrijf investeert in intensieve trainingsprogramma's om ervoor te zorgen dat alle partners en medewerkers zich beter bewust zijn van de gerelateerde problemen en operationele behoeften. Er is meer bedrijfsbrede opleiding nodig en deze zal in 2024 worden ingevoerd.


5. Due Diligence


Lounge Underwear Limited neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het overwegen van een partnerschap met nieuwe leveranciers en beoordeelt regelmatig haar bestaande leveranciers. De due diligence en beoordelingen van het bedrijf omvatten:

 • het breed in kaart brengen van de toeleveringsketen om specifieke product- of geografische risico's van moderne slavernij en mensenhandel te beoordelen;
 • de evaluatie van de risico’s op moderne slavernij- en mensenhandel van elke nieuwe leverancier;
 • het regelmatig beoordelen van alle aspecten van de toeleveringsketen op basis van het in kaart brengen van de toeleveringsketen;
 • beginnen met het uitvoeren van audits en beoordelingen van leveranciers in 2023/24;
 • het ondernemen van stappen om ondermaatse leverancierspraktijken te verbeteren, inclusief het geven van advies aan leveranciers;
 • het opleggen van sancties tegen leveranciers die hun prestaties niet verbeteren in overeenstemming met een actieplan of de Gedragscode voor leveranciers van het bedrijf ernstig schenden, met inbegrip van de beëindiging van de zakelijke relatie.

6. Prestatie-indicatoren


Het bedrijf heeft de KPI's (Key Performance Indicators) herzien in het licht van de introductie van de wet op moderne slavernij 2015. Hierdoor richt de organisatie zich op:

 • de omscholing van personeel binnen specifieke afdelingen om relevant personeel verder voor te lichten over moderne slavernij;
 • het introduceren van nieuwe audits en het inhuren van externe supply chain-auditors om ervoor te zorgen dat de juiste rapporten en audits worden uitgevoerd en beoordeeld;
 • regelmatige herziening van de bestaande toeleveringsketen.

7. Training


De training van Lounge Underwear Limited over moderne slavernij omvat het volgende:

 • de inkooppraktijken van de onderneming, die van invloed zijn op de voorwaarden van de toeleveringsketen en die derhalve zodanig moeten worden ontworpen dat aankopen tegen onrealistisch lage prijzen, het gebruik van arbeidskrachten die worden ingezet tegen onrealistisch lage lonen of lonen onder het nationale minimumloon van een land, of de levering van producten binnen een onrealistische termijn worden voorkomen;
 • hoe het risico van slavernij en mensenhandel te beoordelen in relatie tot verschillende aspecten van het bedrijf, met inbegrip van beschikbare middelen en ondersteuning;
 • hoe de tekenen van slavernij en mensenhandel te identificeren;
 • eerste stappen die moeten worden genomen als slavernij of mensenhandel wordt vermoed;
 • hoe potentiële zorgen over slavernij of mensenhandel kunnen worden geuit aan de relevante partijen binnen de organisatie;
 • voorlichting over de externe hulp die beschikbaar is, bijvoorbeeld door middel van de hulplijn voor moderne slavernij, Gangmasters Licensing Authority en het "Strong Together"-initiatief;
 • voorlichting over de boodschappen, zakelijke stimulansen of begeleiding die kunnen worden gegeven aan leveranciers en andere zakenpartners en aannemers om anti-slavernijbeleid te implementeren;
 • stappen die door de organisatie moeten worden getroffen als leveranciers of aannemers geen anti-slavernijbeleid implementeren in scenario's met een hoog risico, inclusief de verwijdering ervan uit de toeleveringsketens van de organisatie.

Goedkeuring Raad van bestuur

Deze verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de organisatie, die deze jaarlijks evalueert en bijwerkt.

HANDTEKENING VAN DE DIRECTEUR

Directors Signature | Lounge Underwear

Date

11/06/23